MENU

O nas

Bracia Lach
CEL AKADEMII
Celem ASBL jest wszechstronne rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczestników Akademii Siatkówki oraz kształtowanie pożądanych zachowań, postaw osobowościowych uczniów, a poprzez to wdrażanie dzieci do współdziałania zespołowego. Będziemy dążyć do tego aby nasi uczniowie czerpali radość jaką daje uprawianie piłki siatkowej.
Przede wszystkim będziemy wykonywali pracę, która jest częścią naszego życia, sprawia wiele radości i motywuje do działania. Szkoląc dzieci i młodzież będziemy mogli przekazać im swoje doświadczenie, które nabraliśmy podczas wielu lat siatkarskiej kariery.
Bracia Lach
Biorąc za przykład inne kraje europejskie, gdzie szkolenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest priorytetem w odnoszeniu bardzo dobrych rezultatów sportowych w późniejszym etapie rozwoju sportowca.
Dla nas wspaniałym rezultatem będzie widok swoich wychowanków, którzy będą reprezentować w przyszłości nasz kraj. Wspólnie mamy zamiar dołożyć małą cegiełkę do rozwoju piłki siatkowej w Polsce.
W przyszłości planujemy współpracę z innym szkółkami siatkarskimi, udział w prestiżowym turnieju Kinder + sport, którego ambasadorem jest znakomity siatkarz Sebastian Świderski, organizację turniejów mini siatkówki, a także organizację obozów sportowych.
Bracia Lach
TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ 
1. Nauczanie gier i zabaw przygotowujących do gry w mini piłę siatkową.
2. Nauczanie techniki poruszania się po boisku, przyjmowania postawy wysokiej i niskiej.
3. Nauczanie i doskonalenie przyjęć i podań piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze.
4. Nauczanie atakowania: – zbicie piki, – plasowanie, – kiwnięcie – opuszczenie piłki na ręce przeciwnika.
5. Nauczanie zastawienia.
6. Nauczanie zagrywki dolnej i tenisowej.
Bracia Lach
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
1. Poznanie elementów techniki i taktyki gry w mini piłkę siatkową.
2. Wykształcenie postaw współdziałania i odpowiedzialności w grach zespołowych, poczucia sprawiedliwości i poszanowania innych.
3. Rozwinięcie sprawności fizycznej i wolicjonalnych cech charakteru istotnych podczas rywalizacji sportowej.
4. Poznanie ćwiczeń doskonalących umiejętności ruchowe i ich wartości w rozwijaniu sprawności ruchowej.
5. Rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań sportowych oraz potrzeby czynnego spędzania czasu wolnego.
6. Wypracowanie zachowań prozdrowotnych, w tym nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową.
TEMATY ZAJĘĆ NA NAJBLIŻSZE 4 MIESIĄCE

Zajęcia nr 1.
Nauka postawy siatkarskiej górnej i dolnej oraz umiejętności poruszania się po boisku.
Teoria: ilość zawodników na boisku, punktacja w meczu piłki siatkowej.

Zajęcia nr 2.
Przygotowanie do odbić oburącz sposobem górnym.
Teoria: wymiary boiska do siatkówki, ilość punktów w secie, co się dzieje gdy stan meczu w secie wynosi 25:25.

Zajęcia nr 3.
Przygotowanie do odbić sposobem dolnym.
Teoria: przepisy gry w siatkówkę, organizacja FiVB.

Zajęcia nr 4.
Doskonalenie odbić sposobem dolnym i górnym.
Teoria: Historia siatkówki w Polsce.

Zajęcia nr 5.
Kształtowanie koordynacji ruchowej poprzez elementy gimnastyki.
Teoria: Organizacja PZPS.

Zajęcia nr 6.
Technika indywidualna : doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym.
Teoria: Strefy na boisku siatkarskim.

Zajęcia nr 7.
Kształtowanie cech motorycznych – SKOCZNOŚĆ.
Teoria: Skok dosiężny jako narzędzie mierzące predyspozycje siatkarskie.

Zajęcia nr 8.
Doskonalenie poruszania się po boisku, postawy siatkarskiej oraz techniki odbić piłki sposobem dolnym i oburącz górnym poprzez ” MAŁE GRY”- MINISIATKÓWKA.
Teoria: podstawowe zasady sędziowania w meczu siatkarskim.

Zajęcia nr 9.
Kształtowanie cech motorycznych – SZYBKOŚĆ.
Teoria: Rola poszczególnych zawodników i ich zadania na boisku podczas meczu.

Zajęcia nr 10.
Zastosowanie wszystkich poznanych form poruszania się po boisku w grach i zabawach ruchowych- krok odstawno – dostawny, krok skrzyżny.
Teoria: Błąd ustawienia na boisku podczas meczu siatkówki.

Zajęcia nr 11.
SPRAWDZIAN umiejętności: technika wykonania postawy siatkarskiej niskiej i wysokiej, technika poruszania się po boisku oraz sprawdzenie techniki odbić sposobem górnym i dolnym (odbicia w kole).

Bracia Lach
ABC RODZICA
Prosimy aby dziecko zjadło posiłek najpóźniej 60 min przed zajęciami, aby dziecko nie uczestniczyło w treningu z pełnym żołądkiem co może skutkować złym samopoczuciem i wymiotami.
Strój dziecka : spodenki, koszulka, bluza dresowa i według uznania spodnie dresowe, skarpetki, obuwie sportowe.
Dziewczynki muszą mieć związane włosy i ściągniętą biżuterię (długie kolczyki, łańcuszki etc.)
Każde dziecko przynosi swoją wodę do pica. Prosimy o zwrócenie uwagi na to aby napoje nie były gazowane.